Hlavní informace

Materiály, které junioři na svých setkáních čtou a analyzují

Texty se věnují různým oblastem: 1) jazykové, 2) matematické a vědní 3) texty zaměřující se na výzvy, které s sebou přináší život v současné společnosti.

Vánky ujištění – Obvykle první kniha, která se ve skupinách juniorské mládeže studuje. Vypráví příběh Musondy, mladé dívky, která právě dovršila 13 let, a její starší sestřenice Rose, která přijela na návštěvu během školních prázdnin. Spolu s Musondiným bratrem Godwinem a jeho kamarádem Čišimbou děvčata přemýšlejí o své budoucnosti, o volbě zaměstnání, o svých talentech a baví se o svých nadějích a možnostech. Tématem, které prochází celým textem, je koncept „ujištění“.
Ukázka z materiálu

Pramen radosti 

Návyky uspořádané mysli - jeden z úvodních textů v sérii a prvním z těch, které se zabývají matematickými a vědeckými koncepty. Příběh sleduje rozhovory skupiny pěti přátel, kteří se po setkání v parku a poté, co jeden z nich dorazí se zpožděním, začnou zamýšlet nad tím, co to znamená mít uspořádanou mysl. Diskuse umožní přátelům uvědomit si příklady řádu a rozpoznat návyky, které si přejí osvojit – například skládat myšlenky v logickém sledu a vyjadřovat je s jasností, plánovat a určovat si priority – návyky nezbytné k tomu, aby se naučili čerpat ze svých intelektuálních a duchovních sil.
Ukázka z materiálu

Záblesky naděje – Příběh Kibomiho, dvanáctiletého chlapce, který se po ztrátě svých rodičů vydá na cestu, aby našel svou sestru. Příběh o tom, jak mnoho lidí čelí těžkým volbám v zemích sužovaných občanskými nepokoji. Také v našem prostředí musíme každodenně přijímat rozhodnutí, která nás budou provázet naším životem.
Ukázka z materiálu

Kráčíme přímou cestou – Skládá se z dvaceti příběhů, z nichž každý se nějak vztahuje k určitému morálnímu tématu. Každá lekce rovněž obsahuje jazyková cvičení s cílem zlepšit jazykové znalosti a schopnosti, které mají pro zdravý vývoj morálních struktur rozhodující význam. Pokud má člověk v současném stále složitějším světě vést produktivní a plodný život, musí umět proměnit vysoké ideály a ušlechtilá slova v čisté skutky. Mladým lidem se musí především dostat nástrojů potřebných k tomu, aby mohli rozpoznat morální důsledky rozhodnutí, která činí.
Ukázka z materiálu

O zdraví a blahobytu

Učíme se o znamenitosti – Knížka vypráví o dívce Ling Li, která jede o jarních prázdninách navštívit své prarodiče do jejich vesnice. Chceme-li juniorům pomoci porozumět morálním otázkám, na nichž spočívají jejich rozhodnutí, je důležité, abychom jim představili situace, které jsou blízké realitě, v níž se pohybují. Zkoumané situace by měly představovat ony normy myšlení a chování, které budou mládež podněcovat k tomu, aby usilovala o znamenitost.
Ukázka z materiálu

Přemýšlení o číslech – Kniha se zabývá matematickými pojmy. Zkoumá koncepty jako je přesnost, přiřazování, množiny, záporná a iracionální čísla, efektivnost, technologie a čas. Junioři diskutují a přemýšlejí o tom, jak tyto pojmy a principy uplatnit v každodenním životě, a při tom zkoumají, jaký význam má spravedlnost, disciplína, služba a pokrok. Tímto způsobem má text pomoci mladým lidem nejenom prohloubit schopnost vyjadřovat realitu kolem sebe pomocí čísel, ale přemýšlet také o společenském rozměru tvrzení týkajících se světa kolem nás.
Ukázka z materiálu

Pozorování a hlubší porozumění 

Lidský chrám

Čerpáme ze síly slova – V tomto příběhu, který často používají ti příslušníci juniorské mládeže, kteří již absolvovali studium několika knih, se skupina baví o konceptu „slova“ a „čistých skutků“. Materiál se zaměřuje na procvičení vyjadřovacích schopností.

Na dalších materiálech se ve světě intenzivně pracuje a jsou průběžně překládány do češtiny.